Masan Group Muc Tieu Loi Nhuan Giam Manh Do Phai Bu Lo Cho Vinmart Va Vinmart Chao Ban 117 Trieu Co Phan Moi Cho Doi Tac

Masan Group: Mục tiêu lợi nhuận giảm mạnh do phải bù lỗ cho Vinmart...

Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với kế hoạch doanh thu từ 75.000 - 85.000 tỷ...
- Quảng cáo -
Quảng cáo